Värdering

På Affärskonsultens Företagsförmedling hjälper vi dig värdera
din verksamhet. Detta görs via en process som omfattar flera steg,
där vi tar hänsyn till många olika faktorer. Kunskapen vi besitter
kommer från utbildning och yrkeserfarenhet, vilket tillsammans
ger en rättvisande bild av marknadens förväntningar på ett pris.

En värdering görs utav oss på ett professionellt vis då vi använder
oss av en kombination av metoder för att ge en korrekt bedömning
av varje objekt.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra olika värderingsmodeller.
Vi utför värdering från 9.995 kr/ex moms och uppåt beroende på
rörelsen storlek.