Prislista

Gäller från och med 2021-02-03

Försäljningspris Provision i % (försäljningspriset) Lägsta Arvode i kr *
1-1.000.000 50,000
1.000.000-uppåt 6%

*Samtliga priser är angivna exkl. moms.


Konsultarvode

Utöver mäkleri erbjuder vi en rad konsulttjänster som marknads- information, budgetering, värdering, prissättning, biträde vid överlåtelse av rörelse, biträde vid köp av rörelse, hjälp med överlåtelse handlingar, hjälp vid ansökan av utskänkningstillstånd m.m.*

Överlåtelseavtal                                                                                                 5.000 kr

Alkoholtillstånd                                                                                                 15.000 kr

 Värderingsutlåtande                                                                                     9.995 kr

*Alla priser exkl. moms.

I övrigt debiterar vi med 800 kr ex moms per påbörjad timme.