Prislista

Gäller från och med 2015-03-01

 

Försäljningspris Provision i % (försäljningspriset) Lägsta Arvode i kr *
1 – 750.000 kr 40.000
750.001-1.000.000 40.000
1.000.001-1.500.000 5 % 50.000
1.500.001-2.000.000 5 % 75.000
2.000.001-3.000.000 5 % 100.000
3.000.001-4.000.000 5 % 150.000
4.000.001- 5 % 200.000

*Samtliga priser är angivna exkl. moms.

 

Konsultarvode:

Utöver mäkleri erbjuder vi en rad konsulttjänster som marknads- information, budgetering, värdering, prissättning, biträde vid överlåtelse av rörelse, biträde vid köp av rörelse, hjälp med överlåtelse handlingar, hjälp vid ansökan av utskänkningstillstånd m.m.

 

 

Överlåtelseavtal                                                                                                 5.000 kr

Alkoholtillstånd                                                                                                 15.000 kr
(hjälp med ansökningshandlingar)

 Värderingsutlåtande                                                                                     9.995 kr

 Pris exkl. moms.

 

I övrigt debiterar vi med 800 kr ex moms per påbörjad timme.